==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Với 5 ngày ngắn ngủi, khách đoàn của chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ, bổ ích tràn đầy hứng khởi, vượt qua những địa danh nổi tiếng, thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng và lênh đênh trên những đoạn đường thú vị.

Ảnh khách đoàn của chúng tôi sau chuyến đi 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 1

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 2

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 3

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 4

 


Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 5

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 6

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 7

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 8

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 9

 


Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 10

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 11

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 12

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 13

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 14

 


Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 15

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 16

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 17

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 18

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 19

 


Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 20

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 21

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 22

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 23

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ - Ảnh 24

VietsenseTravel hạnh phúc khi đã hoàn thành được sứ mệnh đưa khách đoán tham gia chuyến đi miền Tây đầy bổ ích

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ

Ảnh Đoàn Khách 5 ngày từ Sài Gon về Cần Thơ
42 4 46 88 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==