==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Cầu Cồn Tiên nối thị xã Châu Đốc với hai tỉnh lộ 956 và 957 của huyện An Phú, là một công trình trọng điểm của tỉnh An Giang do Công ty TNHH xây dựng giao thông công chính Bách Thảo và Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Đồng Tháp thi công.

Cầu Cồn Tiên nối thị xã Châu Đốc với hai tỉnh lộ 956 và 957 của huyện An Phú, là một công trình trọng điểm của tỉnh An Giang do Công ty TNHH xây dựng giao thông công chính Bách Thảo và Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Đồng Tháp thi công.

Cầu Cồn Tiên - Châu Đốc

Công trình được khởi công từ ngày 12-2-2003. Khánh thành ngày 29 tháng 4 năm 2007. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, dài 370,7m, rộng 12,9m (lòng cầu rộng 9m), với 13 nhịp, độ thông thuyền 30m, tỉnh không 7m và 2 đoạn đường dẫn vào cầu 1.252m được trải thảm bê tông nhựa nóng. Tổng kinh phí đầu tư 84 tỷ 70 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách tỉnh đầu tư 35 tỷ 043 triệu đồng.

Cầu Cồn Tiên - Châu Đốc

Khung cảnh :

Khung cảnh tuyệt đẹp Cầu Cồn Tiên - Châu Đốc

Chương trình Miền Tây.

Cầu Cồn Tiên - Châu Đốc

Cầu Cồn Tiên - Châu Đốc
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==