==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Giải thưởng
  • Giải thưởng
  • Bằng khen sở Du lịch tặng

Kết quả tìm kiếm cho "mieu-ba-chua-xu-nui-sam"

Sản phẩm
Trang:

Tin tức

  • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

    Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam tọa lạc nơi chân núi Sam, trước thuộc xã Vĩnh Tế, nay thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam. Đây là một di tích (lịch sử, kiến trúc và tâm linh) quan trọng của tỉnh và của khu vực.

    Đã xem: 747

    Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Trang: 1
Kết quả liên quan :